Panel Montażu

Możliwość udostępnienia kontrahentom wykonującym montaż panelu on-line przyczynia się do usprawnienia współpracy z podwykonawcami, co jest szczególnie ważne w przypadku zmian ekspozycji outdoorowych. W panelu tym widoczne będą informacje związane ze szczegółami pracy jaką należy wykonać. Po wykonanym montażu można dodać materiał zdjęciowy, który automatycznie będzie wyświetlony wynajmującemu nośnik na panelu klienckim.