Nagrody i certyfikaty

Lubuski Lider Biznesu

W 2012 r. IdeaSystems sp. z o.o. została wyróżniona w konkursie „Lubuski Lider Biznesu” - jest to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe, które docenia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski.

 

Opinia Ośrodka Akademickiego – Certyfikat Innowacyjności wydany przez Uniwersytet Zielonogórski

„System PRESTOPrint charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami o charakterze zarówno informatycznym jak i użytkowym nie posiadającym odpowiednika w systemach konkurencyjnych. Wiele zastosowanych rozwiązań uznać można za innowacyjne w sensie zarówno pomysłu, projektu, jak i finalnego ich wykonania.
Dodatkowo konkretne plany rozbudowy systemu o kolejne elementy funkcjonalno-użytkowe, również wydają się mieć nowatorski charakter. Ciekawy jest również pomysł integracji wszystkich elementów zamówienia (dane klienta, pliki graficzne, szczegóły techniczne zamówienia, historia kontaktów z klientem, historia „przetwarzania” zamówienia przez pracowników, itp.) w jeden pakiet danych.

Zdecydowanie ułatwia to pracę z systemem zarówno klientom, jak i pracownikom, minimalizując jednocześnie możliwość popełniania błędów wynikających z bałaganu w danych.”

dr inż. Jarosław Gramacki
Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.