Oferty i zamówienia

Oferty

Nowatorski moduł generowania ofert umożliwia szybkie tworzenie i wysyłanie zindywidualizowanych propozycji w postaci pliku PDF lub interaktywnego maila umożliwiającego podgląd lokalizacji na mapie, akceptacje oferty i automatyczne przekształcenie w zamówienie. Określanie terminu ważności oferty oraz elastyczny mechanizm przekształcania ofert w zamówienie przyczyniają się do zwiększenia dynamiki pozyskiwania nowych klientów, a tym samym efektywności pracy działu handlowego. Wysyłane oferty są archiwizowane, co pozwala na swobodny dostęp do historii ofert, które można filtrować według wielu różnych kryteriów.

Zamówienie Outdoor i integracja

W ramach modułu Zamówienie PRESTOoutdoor umożliwia określenie typu wynajmowanej powierzchni, definiowanie terminów wynajmów w tym niestandardowych okresów obłożenia nośnika. System umożliwia dodawanie dowolnej niezależnej od siebie liczby kosztów oraz ręczne ich określanie.

Integracja z Google Maps

Integracja z Google Maps pozwala na wyświetlenie lokalizacji na stronie www.maps.google.pl. Istnieje możliwość dodania zdjęć wizualizujących wygląd lokalizacji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.