Panel Montażu

Możliwość udostępnienia kontrahentom wykonującym montaż panelu on-line przyczynia się do usprawnienia współpracy z podwykonawcami, co jest szczególnie ważne w przypadku zmian ekspozycji outdoorowych. W panelu tym widoczne będą informacje związane ze szczegółami pracy jaką należy wykonać. Po wykonanym montażu można dodać materiał zdjęciowy, który automatycznie będzie wyświetlony wynajmującemu nośnik na panelu klienckim.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.