System do zarządzania nośnikami reklamowymi

Stworzyliśmy system do zarządzania nośnikami

PRESTOoutdoor oferuje możliwość efektywnego zarządzania nośnikami reklamowymi. Dzięki elastycznym narzędziom umożliwiającym monitoring procesu wynajmu i dostępności nośników, system PRESTOoutdoor pozwala na efektywne prowadzenie kampanii outdoorowych.

Zarządzanie nośnikami

PRESTOoutdoor umożliwia kompleksowe zarządzania procesem obejmującym definiowanie nośników, zarządzanie sprzedażą poszczególnych lokalizacji oraz nadzorowanie terminów konserwacji. W ramach definiowania asortymentu sprzedaży istnieje możliwość opisania dowolnych typów nośnika za pomocą elastycznych atrybutów. Możliwość wielopoziomowego definiowania cen i okresów wynajmu nośnika umożliwia dynamiczne zarządzanie sprzedażą mediów reklamowych w zależności od sezonowych zmian popytu.

  • rozbudowany opis nośnika
  • administracja dzierżawcami
  • administracja konserwacjami
  • scentralizowane zarządzanie dokumentami i decyzjami administracyjnymi
  • galeria nośników
  • elastyczne definiowanie cen i okresów wynajmu nośnika
  • historia nośnika
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.