Systemy finansowo-księgowe COMARCH

Istnieje możliwość wielopoziomowego zintegrowania systemu PRESTO z systemami firmy COMARCH, lidera na rynku oprogramowania do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa systemy PRESTO są integrowane z COMARCH OPT!MA i COMARCH ALTUM. Systemy COMARCH stanowią uzupełnienie systemów PRESTO o rozwiązania z zakresu finansowo-księgowego
i magazynowego.
 


 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.