Szkolenia

Trenerzy IdeaSystems to nie tylko specjaliści w dziedzinie wdrożeń systemów informatycznych, wyróżnia ich wiedza i wykształcenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Szkolenia prowadzone przez nich to nie stereotypowa instrukcja obsługi programu komputerowego, ale wskazywanie zastosowań odpowiednich narzędzi jak CRM czy BI w szerszej perspektywie, w kontekście sprawnego funkcjonowania całej firmy i podnoszenia efektywności pracy.

Dzięki doskonałej znajomości specyfiki pracy w branży poligraficznej i reklamowej prowadzone przez IdeaSystems szkolenia są odpowiednio sprofilowane dla pracowników:

 • Działu handlowego
 • Biura obsługi klienta
 • Działu graficznego
 • Szefa produkcji
 • Produkcji
 • Administratorów
 • Kadry zarządzającej

Mając na uwadze potrzeby każdego klienta, program, kształt oraz forma szkoleń jest dopasowywana indywidualnie. Metody najczęściej wykorzystywane w procesie szkolenia;

 • Wykład i prezentacja
 • Zajęcia praktyczne i ćwiczenia
 • Studium przypadku, dyskusje
 • Symulacje procesów biznesowych
 • Specjalistyczne szkolenia dla koordynatora projektu

Wszystkie zajęcia mogą odbywać się zarówno w siedzibie klienta, jak i w formie konsultacji on-line.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.