Web-to-outdoor

Panel kliencki Web-to-Outdoor stanowi nowy standard komunikacji z klientem oraz tworzy możliwość szybkiej wymiany danych o ofertach i zleceniach i dostępności nośników. Umożliwia również szybkie raportowanie klientowi efektów przeprowadzonej kampanii z wykorzystaniem dokumentacji zdjęciowej. Poprzez Web-to-Outdoor klient uzyskuje możliwość podglądu nośnika reklamowego za pośrednictwem galerii zdjęć.

  • możliwość sprawdzenia ofert i zamówień
  • podgląd lokalizacji na mapie
  • możliwość podglądu zdjęcia z wykonanego montażu w danej realizacji
  • możliwość edycji swoich danych kontrahenta
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.