IdeaTalent - praktyki i stypendia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego uruchomiliśmy w ramach IdeaTalent program praktyk i stypendiów dla studentów. Od 2015 roku współpracujemy z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy rozwoju nowego kierunku studiów: e-biznes elektroniczny. Chcemy poszerzać wiedzę i rozwijać umiejętności praktyczne studentów w obszarze nowych technologii.

Praktyki  studenckie to szansa zdobycia cennego doświadczenia. Zapraszamy do podjęcia stażu studentów, następujących kierunków:

  • Informatyka,
  • Informatyka i ekonometria,
  • E-biznes elektroniczny.

Zainteresowani zdobędą unikatową wiedzę i nabędą nowych kompetencji w ramach projektów realizowanych przez IdeaSystems Sp. z o. o.

W zamian za zaangażowanie, sumienność i gotowość do pracy oferujemy zdobycie doświadczenia zawodowego podczas pracy w młodym, dynamicznym zespole oraz zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praktyka studencka jest nieodpłatna, dla najlepszych wprowadziliśmy program stypendialny w ramach IdeaTalent. Następnie ze względu na nieustanny rozwój firmy brana jest pod uwagę możliwość późniejszego zatrudnienia najlepszych stażystów.

 

Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia umożliwiającego podjęcie w przyszłości pracy na stanowiskach:

  • programista,
  • analityk biznesowy,
  • administrator systemu CRM,
  • informatyk biznesowy.

Zapraszmy do odwiedzenia strony programu IdeaTalent:
http://talent.ideasystems.pl/ 

Już dziś, zostań częścią naszego zespołu!