Finansowanie

Fundusze europejskie

Istnieje możliwość dofinansowania wdrożenia systemu PRESTO z funduszy europejskich, zarówno z programów samorządowych, jak i ogólnopolskich. Posiadany przez systemy PRESTO certyfikat innowacyjności zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich.

Leasing

Dzięki naszemu partnerowi Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu, istnieje możliwość leasingu zarówno oprogramowania, jak i sprzętu niezbędnego do wdrożenia systemów PRESTO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.