Raporty i analizy

  • Raporty finansowe - umożliwiają wielowymiarową analizę kosztów, przychodów, marż itp., które rozpatrywane są w różnych układach (np. w kontekście kontrahentów, kanałów sprzedaży, rodzajów kosztów, rodzaju zamówienia itp).
  • Raporty HR - stanowią efektywne narzędzie wspomagające politykę personalną firmy. Umożliwiają rozbudowany monitoring czasu aktywności pracowników i efektywności ich pracy.
  • Raporty magazynowe - dostarczają rozbudowanych danych dotyczących stanów magazynowych: bieżących, przed i poinwentaryzacyjnych. Obejmują także raportowanie ewentualnych braków wraz ze sposobem ich rozliczenia, umożliwiając tym samym tworzenie bilansów okresowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.