Jak to działa?

Jak system wspomaga controlling kosztów?

PRESTOconcept, poprzez zastosowanie drzewa kosztów, umożliwia monitorowanie nieplanowanych wydatków związanych z realizacją zlecenia i ich bieżącą optymalizację.

Jak system pozwala rozstrzygać kwestie sporne?

PRESTOconcept pozwala rozstrzygać sporne kwestie pomiędzy partnerami uczestniczącymi w procesie realizacji zlecenia, bądź pracownikami wewnątrz firmy. W sytuacji nieporozumień osoba uprawniona może wykorzystać narzędzie historii realizacji zlecenia i logi (dostęp do listy czynności wykonywanych przez pracownika). Technologia Web-to-Concept eliminuje natomiast nieporozumienia na linii klient - firma, związane z kwestią akceptacji projektu graficznego.

Jak system zarządza plikami?

PRESTOconcept umożliwia zintegrowanie plików (dokumenty handlowe, projekty, pliki przygotowane do publikacji) z zamówieniem. Wszystkie pliki trzymane są na bezpiecznym serwerze firmowym. Struktura plików wyklucza możliwość błędów i pomyłek związanych z ich nadpisaniem, czy zamianą, a po zakończeniu realizacji pliki są archiwizowane automatycznie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.