Planowanie produkcji

Moduł ten wspomaga proces planowania produkcji w drukarni optymalizując koszty i czas produkcji. System pomaga reagować w sytuacjach kryzysowych (np. awaria maszyny), dostosowując plan produkcji do nowych okoliczności.

Automatyczny optymalizator produkcji

Proces planowania produkcji i rozłożenia obciążeń na poszczególnych maszynach wspierany jest w systemie PRESTOprint przez automatycznego asystenta, który na życzenie może przeprowadzić proces optymalizacji planu produkcyjnego. Optymalizacja może być przeprowadzona według:

 • kryterium jak najszybszego wykonania zleceń
 • kryterium wykonania zleceń przy jak najniższych kosztach własnych

Planowanie ręczne

Uprawniony pracownik ma możliwość zarządzania kolejnością i rozdysponowaniem poszczególnych zadań na każdej z maszyn. Informacje o zadaniach zostają automatycznie przekazane do stacji roboczych wchodzących w skład systemu PRESTOprint. Dane pochodzące od pracowników, z poszczególnych działów automatycznie uaktualniają grafik zleceń, dając rzeczywisty obraz pracy całej drukarni.

Controlling procesu produkcji

Dzięki połączeniu funkcjonalności menadżera produkcji oraz pełnej mobilności systemu możliwy jest rzeczywisty controlling pozwalający na nadzór wszystkich prac prowadzonych w drukarni z dowolnego miejsca na świecie.

Kompaktowanie zleceń

Funkcja kompaktowania umożliwia zaplanowanie wydruku kilku zleceń na jednym ciągłym podłożu. Umożliwia to uzyskanie realnych oszczędności w przypadku dużej ilości zleceń z niewielką powierzchnią zadruku.

Główne funkcje modułu planowania produkcji:

 • Wspomaganie wyboru optymalnej ścieżki produkcyjnej
 • Automatyczne szacowanie czasu realizacji zadania na podstawie wydajności maszyny
 • Asystent wspomagania planowania produkcji
 • Planowanie za pomocą wygodnego mechanizmu chwytania i upuszczania elementów na listwę czasową
 • Kreator karty technologicznej
 • Planowanie i rezerwacja materiałów w magazynie
 • Rezerwacje czasu maszyn w planowaniu długoterminowym
 • Zarządzanie czasem pracy, przestojami, serwisami maszyn
 • Możliwość dzielenia zleceń (druk jednego zlecenia na wielu maszynach)
 • Wstrzymywanie i anulowanie zadań
 • Obsługa wydruku próbnego
 • Obsługa zdarzeń krytycznych (np. awaria maszyny)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.