Jak to działa?

Jak system pomaga oszczędzać czas?

System PRESTOPrint eliminuje bałagan organizacyjny. Obliguje on pracowników do terminowego wykonania przypisanych im zadań, jednocześnie dając do ręki wszystkie potrzebne ku temu narzędzia i informacje. Skutkuje to redukcją czasu potrzebnego na rozpoznanie zlecenia i zwiększeniem wydajności dzięki skróceniu toku realizacji.

Jak system pozwala rozstrzygać kwestie sporne?

PRESTOPrint pozwala rozstrzygać sporne kwestie pomiędzy partnerami uczestniczącymi w procesie realizacji zlecenia bądź pracownikami wewnątrz firmy. W sytuacji nieporozumień osoba uprawniona może wykorzystać narzędzie historii realizacji zlecenia i logi (dostęp do listy czynności wykonywanych przez pracowników). Technologia Web-to-Print eliminuje natomiast nieporozumienia na linii klient - firma, związane z kwestią parametrów zamówienia.

Jak system zarządza plikami?

PRESTOPrint umożliwia zintegrowanie plików (dokumenty handlowe, pliki kontrahenta, pliki podglądu, pliki rip, profile kolorów) z zamówieniem. Wszystkie pliki trzymane są na bezpiecznym serwerze firmowym. Struktura plików wyklucza możliwość popełnienia błędów i pomyłek związanych z ich nadpisaniem, czy zamianą. Po zakończeniu realizacji pliki są archiwizowane automatycznie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.