AR Remote Support

 

        Zdalne wsparcie dla wielkiego formatu
Bezpieczniej, Efektywniej, Mądrzej

 

 

W obecnych czasach podróżowanie specjalistów na miejsce usterki lub przeglądu serwisowego wiąże się nie tylko ze zwiększonymi kosztami -  może stanowić ryzyko utraty dostępu do osób mających wpływ na funkcjonowanie biznesu i strategicznych zasobów przedsiębiorstwa. Ochrona kluczowych osób powinna być aktualnie najważniejszym zadaniem.

Dla każdego dystrybutora ploterów wielkoformatowych – kluczową kwestią jest sprawność głowic drukujących – najbardziej zaawansowanego, ale jednocześnie najdelikatniejszego podzespołu w całym urządzeniu. Zdalny ekspert pozwala na systematyczne monitorowaniu stanu głowic, wygodne, zdalne konsultację ze specjalistami i serwisantami, zdalną analizę próbek druku, oraz w razie zaistniałej potrzeby – zasięgnięcie opinii producenta.

Na konsultacje przy naprawie usterek potrzeba czasu. Dotychczas zdalna pomoc w rozwiązaniu problemu wiązała się z mało efektywnym przekazywanem informacji drogą telefoniczną lub mailową.

AR Remote Support for LFP to sposób na efektywną i bezpieczną pracę specjalistów. 

Platforma pozwala umieścić ekspertów razem z technikiem bezpośrednio obok awarii. Poprzez panel eksperta widzą oni dokładnie to, co technik, mogą udzielać mu wskazówek, dzielić się informacjami i dokumentami.

 

Realne korzyści
Mniejsze koszty

 

 

Innowacja procesowa

Szybsza diagnostyka i inspekcje
W ramach przeprowadzonych badań przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy CEO oraz testów z producentami maszyn wielkoformatowych, IdeaSystems Sp. z o.o. opracowała innowacyjne metody serwisowania drukarek wielkoformatowych, z wykorzystaniem asystenta wizualnego i zdalnego ekspert. Ta innowacja procesowa w zakresie udrażniania i wymiany głowic zapewnia standaryzację, wysoką efektywność  i bezpieczeństwo świadczenia usług.

INTEGRACJA Z CMMS
W ramach oferowanego przez IdeaSystems Sp. z o.o. systemów MIS/ERP w 2023r. dostępna będzie integracja AR Remote Support z modułem CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) systemu PREST MIS. Wymiana danych umożliwi dostęp do informacji o historii serwisów i dokumentacji  

 

Rozwiązanie powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.