Korzyści biznesowe

Nastaw się na wymierne korzyści

Efektywne zarządzanie operacyjne

PRESTOprint w pełni zasługuje na miano systemu całkowicie mobilnego. Będąc poza siedzibą firmy można kontrolować zadania pracowników, sprawdzać stan zamówień, być na stałe włączonym w system informatyczny firmy.

Sprawniejsze zarządzanie strategiczne

PRESTOprint wspomaga szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych. Możliwość generowania wielowymiarowych raportów o zróżnicowanych parametrach i przeprowadzania symulacji biznesowych dostarcza kadrze zarządzającej niezbędnych informacji.

Oszczędność czasu

Szybki i łatwy dostęp do informacji umożliwia wzrost wydajności pracy, przyczyniając się do zwiększenia efektywności czasu pracy.

Obniżenie kosztów własnych

Przyśpieszenie realizacji zamówień zwiększa rentowność firmy. Natomiast wbudowane mechanizmy kontroli powodują zmniejszenie ilości odrzutów, co przyczynia się do redukcji niepotrzebnych kosztów.

Znaczne zwiększenie zadowolenia klientów i polepszenie wizerunku firmy

Poprzez możliwość nadzoru toku realizacji zlecenia oraz swobodny dostęp do informacji o kontaktach z klientem (CRM) PRESTOprint umożliwia szybkie udzielane kontrahentom rzetelnych informacji. Web-to-Print dający klientom możliwość zdalnego składania zamówień i śledzenia toku realizacji on-line, tworzy nowy standard komunikacji z klientem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.