Zintegrowany CRM

Moduł CRM pozwala rejestrować wszelkie formy kontaktu z klientami, prowadzić katalog rozmów, spotkań, ustaleń i zadań. Intuicyjność interfejsu oraz integracja CRM m.in. z kartą zlecenia, pozwala sprawnie wykonywać niezbędne czynności. Pozyskane w ten sposób dane dostarczają informacji o procesie komunikacyjnym na linii pracownik - klient, oraz stanowią punkt wyjścia do oceny skuteczności działań sprzedażowych. Konsekwencją wdrożenia mechanizmów CRM w firmie jest zauważalne podniesienie jakości obsługi klienta. Moduł CRM został wdrożony w wielu firmach, między innymi z branży poligrafii z bardzo dobrym skutkiem.

Najważniejsze funkcje modułu CRM:

  • Rejestracja kontaktów z klientami
  • Wygodny mechanizm wątkowania kontaktów i zadań
  • Możliwość tworzenia zadań dla innych użytkowników i działów
  • Integracja CRM z modułem zamówień, ofert i PRESTOmail
  • Automatyczne powiadamianie o zadaniach do wykonania

Błyskawiczne źródło informacji o kontaktach z klientem

Dzięki CRM czas dostępu do kluczowych informacji skraca się do kilku kliknięć myszką. Moduł CRM eliminuje konieczność komunikowania się z dysponentem wiedzy na temat np. spotkania, rozmowy, oferty lub zamówienia, skracając tym samym czas potrzebny na dostęp do tych danych. Taki model rejestracji kontaktów z klientem eliminuje zagrożenie brakiem kluczowych informacji.

Niezastąpione narzędzie zarządzania i kontroli czasu

Możliwość zadaniowania pracownika, grupy pracowników lub samego siebie pozwala sprawnie zarządzać terminarzem. Zaplanowane zadania pojawiają się na pulpicie użytkownika, oraz w terminarzu. Wykorzystanie w tym miejscu technologii drag-and-drop pozwala na zarządzanie zadaniami nawet dużych grup pracowników. Dla uprawnionych osób dostępny jest specjalny widok pozwalający zarządzać i kontrolować pracowników działów handlowych i biur obsługi klienta, poprzez monitoring harmonogramu spotkań. Pozwala to uniknąć sytuacji pokrywania się terminów.

Integracja kontaktów i zadań CRM z dokumentami

Możliwość integrowania CRM z zamówieniem, ofertą, mailem, itd., pozwala na uzupełnienie danego dokumentu o wszelkie zarejestrowane formy kontaktu. Umożliwia to gromadzenie w jednym miejscu wszelkich istotnych informacji, co ogranicza trudności w relacjach z kontrahentami.

CRM dla poligrafii
ERP dla poligrafii

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.