Korzyści biznesowe

Nastaw się na wymierne korzyści

Efektywne zarządzanie operacyjne

PRESTOconcept w pełni zasługuje na miano systemu całkowicie mobilnego. Będąc poza siedzibą firmy można kontrolować zadania pracowników, sprawdzać stan zamówień, być na stałe włączonym w system informatyczny firmy.

Sprawniejsze zarządzanie strategiczne

PRESTOconcept wspomaga szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych. Możliwość generowania wielowymiarowych raportów o zróżnicowanych parametrach i przeprowadzania symulacji biznesowych dostarcza kadrze zarządzającej niezbędnych informacji.

Optymalizacja przepływu informacji w firmie

Wydajny system komunikacji pozwala na szybką realizację zleceń bieżących oraz sprawny rozwój przedsiębiorstwa. PRESTOconcept może też być istotnym krokiem w kierunku wdrożenia w Państwa firmie norm jakościowych takich jak np. ISO9001.

Oszczędność czasu

Szybki i łatwy dostęp do informacji umożliwia wzrost wydajności pracy, przyczyniając się do zwiększenia efektywności czasu pracy.

Obniżenie kosztów własnych

Przyśpieszenie realizacji zamówień zwiększa rentowność firmy. Natomiast wbudowane mechanizmy kontroli powodują zmniejszenie ilości odrzutów, co przyczynia się do redukcji niepotrzebnych kosztów.

Znaczne zwiększenie zadowolenia klientów i polepszenie wizerunku firmy poprzez możliwość nadzoru toku realizacji zlecenia oraz swobodny dostęp do informacji o kontaktach z klientem (CRM). PRESTOconcept umożliwia szybkie udzielanie kontrahentom rzetelnych informacji. Web-to-Concept dający możliwość zdalnej konsultacji i akceptacji projektów pozwala natomiast stworzyć nowy standard komunikacji z klientem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.