Web-to-Concept

W ramach wspomagania pracy nad procesem kreacji PRESTOconcept stwarza możliwość zarządzania wieloma projektami i konsultacji projektów graficznych z klientem on-line, dzięki innowacyjnej technologii Web-to-Concept. Narzędzie to przyczynia się do znacznego usprawnienia procesu kreacyjnego w firmie.

Moduł Web-to-Concept zapewnia:

Efektywną komunikację z działem graficznym.

Poprzez zalogowanie się na udostępnionej stronie Klient zyskuje możliwość weryfikacji stworzonego projektu oraz nanoszonych poprawek. Z punktu widzenia działu graficznego istotna pozostaje możliwość uzyskania bezpośredniej akceptacji projektu, bez konieczności osobistych spotkań z Klientem.

Wirtualne spotkania

Web-to-Concept stwarza możliwość planowania konsultacji on-line z klientem, oraz zaprasza Klientów na wirtualne spotkanie na określoną godzinę. Pełna integracja Web-to-Concept z funkcją terminarza pozwala na efektywne zarządzanie czasem pracy.

Konsultacje on-line

Możliwość prowadzenia konsultacji on-line w czasie rzeczywistym, pozwala zwiększyć efektywność pracy działu graficznego poprzez eliminację czasu niezbędnego dla uzyskania informacji zwrotnej udzielanej przez Klienta tradycyjnymi kanałami komunikacji (e-mail, telefon). Web-to-Concept eliminuje także ryzyko zaistnienia sytuacji, w której Klient ze względu na format pliku nie może odtworzyć przesłanego projektu, lub kolory przesłanych materiałów wyświetlają się nieprawidłowo.

Czynny udział Klienta w procesie kreacji

Klient logując się on-line ma możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie kreacji projektu graficznego, poprzez nanoszenie poprawek, dodawanie komentarzy i zaznaczanie wybranych elementów bezpośrednio na projekcie stworzonym przez dział graficzny.

Opcjonalność uczestników

Komunikacja z Klientem za pomocą Web-to-Concept jest możliwa po nadaniu użytkownikowi odpowiednich uprawnień. Pozwala to każdorazowo uwzględnić specyfikę funkcjonowania danej firmy - w zależności od niej, Web-to-Concept może być wykorzystywany przez pracowników działów graficznych, przedstawicieli handlowych lub inne osoby np. w celu organizacji konferencji on-line dotyczącej projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.