Funkcjonalności

Zdalne konsultacje serwisowe:

Czat 
Platforma zastępuje najpopularniejsze komunikatory tekstowe jak WhatsApp czy Telegram gwarantując bezpieczeństwo komunikacji i historię kontaktów serwisowych w jednym miejscu.

Połączenia audio i video
Wskazówki głosowe oraz dodatkowe informacje wizualne pomogą technikowi w szybszym uporaniu się
z usterką, bądź przyspieszenie przeglądów okresowych

Konferencje wieloosobowe
Technika podczas sesji może wspierać kilku ekspertów, wymieniając się wspólnie uwagami, wiedzą
i doświadczeniem.

Nagrywanie wideo i robienie zdjęć
System umożliwia robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów z wykonywanej pracy za pomocą wszystkich wspieranych urządzeń. Zapisane materiały mogą później służyć zaróno jako dokumentacja czynności 
jak i materiały szkoleniowe.

Udostępnianie ekranu
W każdej chwili zdalnej sesji ekspert może udostępnić ekran technikowi.

Przesyłanie plików
Platforma umożliwia łatwe przesyłanie plików – schematów, instrukcji, dokumentacji.

Rysowanie na żywo podczas konsultacji serwisowych
W celu ułatwienia działania - uwagi każdego z ekspertów biorących udział w sesji są oznaczone innym kolorem.

Wsparcie w Rozszerzonej Rzeczywistości
Podczas trwającej zdalnej sesji, istnieje możliwość jednoczesnego (ekspert i technik) rysowania kształtów, robienia notatek, ustalania kolejnych kroków – w Rozszerzonej Rzeczywistości.

Dane zgłoszeń serwisowych
Po każdej zdalnej sesji, platforma przechowuje dane takie jak: zaangażowane strony, czas trwania, czynności, zdjęcia, filmy, opisy. 

Pobranie dokumentów
Każdy zdalna sesja umożliwia podgląd oraz pobranie dokumentów, zdjęć i filmów.

System kolejkowania
Platforma umożliwia kolejkowanie i planowanie kolejnych działań.

 

 

Bezpieczeństwo i szyfrowanie
Cały ruch na platformie jest zabezpieczony najnowszymi protokołami bezpieczeństwa. Obraz i dźwięk są szyfrowane “end-to-end”.

Zasoby
Dla każdego plotera wielkoformatowego prowadzona jest ewidencja oraz kalendarz wszystkich zdarzeń serwisowych i przeglądów, przeprowadzonych procedur, połączeń ze zdalnym ekspertem. Istnieje możliwość przypisania indywidualnych instrukcji, filmów, zdjęć oraz dokumentacji technicznej nie tylko dla całego urządzenia, ale również dla indywidualnych podzespołów.

Procedury
Dla każdego zasoby i urządzenia definiujemy indywidualne procedury, które umożliwiają przeprowadzenie krok po korku serwisanta lub technika klienta przez proces naprawy bądź przeglądu. Rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie procesów serwisowych wg. ściśle określonych procedur.

W ramach procedury można zdefiniować kolejne, następujące po sobie czynności, łącznie z wymuszeniem konkretnych działań po stronie technika: zrobienie zdjęcia, nagranie filmu bądź dźwięku, zapisanie wartości licznikowych i pomiarowych itd. 

Z każdej przeprowadzonej procedury system generuje raport z podsumowaniem z przebiegu czynności serwisowych i rozliczenie czasu poświęcanego na poszczególne kroki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.