Logistyka

  • Informacje o zapotrzebowaniu na towary i usługi dla poszczególnych działów
  • Możliwość szybkiego składania zamówień u dostawców pocztą elektroniczną
  • Optymalizacja kosztów dostawy przez grupowanie wielu zamówień w jedno
  • Kontrola przesyłek wychodzących i przychodzących
  • Funkcja recepcji (rejestracja przesyłek przychodzących)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.