Wielojęzyczność systemu

System PRESTO pozwala sprostać wymogom zglobalizowanego biznesu, w którym coraz częściej spotyka się zjawisko wielokulturowości pracowników jednej organizacji. PRESTO może występować w wersji wielojęzycznej i wielowalutowej w obrębie jednego przedsiębiorstwa. System występuje w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej, co pozwala stworzyć optymalne warunki do pracy i komunikacji z partnerami biznesowymi. Wersję językowe obejmują:

  • Język interfejsu systemu
  • Język panelu klienckiego
  • Język danych (wielojęzyczne nazwy)
  • Język wydruków PDF

System wspiera również wielowalutowość dla dowolnej definiowalnej ilość walut, w zakresie danych słownikowych, cenników, polityki rabatowej, a także modułu ofert i zamówień.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.