Obsługa serwisowa

PRESTOasysta

W trosce o jakość obsługi naszych klientów stworzyliśmy pakiet „Asysta Techniczna”, który pozwala osiągnąć dodatkowe korzyści, m.in.:

  • Zdalna analiza zgłaszanych błędów w ciągu 24 godzin, oraz ich usuwanie w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych
  • Automatyczna aktualizacja zakupionych systemów do najnowszej wersji handlowej co najmniej trzy razy w ciągu roku bez dodatkowych kosztów
  • Rozszerzenie okresu kalibracji systemu
  • Aktualizacja kluczy zabezpieczających (e-certyfikat) dwa razy w roku
  • Rabat do 50% na usługi dodatkowe IdeaSystems

HelpDesk

Dla wszystkich naszych klientów oferujemy obsługę serwisową, która obejmuje:

  • Całodobową możliwość zgłaszania usterek przez internet
  • Możliwość monitorowania statusu zgłoszonej usterki
  • Możliwość monitorowania statusu zleceń na indywidualne moduły oraz rozliczeń on-line
  • Dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań (FAQ)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.